kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com
Print

Uprava

Direktor JZU Dom zdravlja Derventa Šaran dr Mirko spec.ginekolog i akušer.
tel/faks: 053 333-299 e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon sekretarice direktora 053 331-023Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove, rukovodilac službe i pomoćnik direktora Slobodan Prodić dipl.pravnik,

tel. 053 331-023 lok. 111 i mob. 066 283-207 , e-mail '); document.write(addy27821); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Glavni medicinski tehničar Doma zdravlja: Biljana Radišković, viša med. sestra tel. 053 331-023 lok.107 i mob. 065 377-219

e-mail '); document.write(addy85690); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Služba za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, rukovodilac službe Mirko Petrić dipl.ing. med. radiologije, tel. 053 331-023 lok. 107 mob. 065 562-337

e-mail '); document.write(addy23343); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Služba za finanisije, knjigovodstvo i računovodstvo Doma zdravlja, rukovodilac službe i Računovodstva Slobodan Vidojević dipl.ekonomista, tel.053 331-533 i mob. 066 278-299, e-mail '); document.write(addy21351); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Služba za tehničko održavanje objekata, opreme i instalacija sa kotlovniocom. rukovodilac službe Rade Dušanič, tel. 053 331-023 lok 108

i mob. 065 012-223 e-mail '); document.write(addy46374); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Organizaciona struktura JZU Doma zdravlja Derventa